Enjeksiyon Enjektör Bakımı

Enjeksiyon / Enjektör Bakımı

Yakıt enjeksiyon (mazot) pompası enjektöre rekorla bağlanır ve püskürtme denemesi yapılır. Pompa bir kaç dakika çalıştırılır ve değişik devir sayılarında verdiği yakıtın miktarı ölçülür.


Her elemanın verdiği yakıt miktarı, her enjektörün altına konan dereceli bir cam boru içinde toplanır.
Toplanan yakıt seviyeleri her boruda birbirinin aynı almalıdır. Eğer elemanlardan birisi ötekilerine eşit miktarda yakıt vermiyorsa bu arıza, pompa pistonunun helezoni rampasına etki yapmak için, pistonu döndüren dişli bileziğin ayarlanması ile giderilir. Bunun için her pompanın kendisine göre bir ayarlanma şeması vardır.


Enjektör ayarı: Motor fabrikasının verdiği basınç miktarı üzerinde püskürme basınç ayarı yapılır.Püskürme derecesi ve meydana gelen konik püskürme şekli kontrol edilir. Püskürmede damlacıklar ve yakıt akıntısı bulunmamalıdır. Enjektörün püskürttüğü sis konisi, bir örnek olmalı ve şekli, birbiri ardınca yapılan denemelerde değişmemelidir. Mazot sis konisi, bir alev ile kaidesinden tutuşturulursa, hafif bir patlama ile ateş almalıdır.